Komunikaty i ogłoszenia

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w związku z rozwiązaniem porozumienia z dnia 27.01.2012 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Zielonogórskiemu niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dniem 1 stycznia 2013 r. wnioski dotyczące terenu powiatu zielonogórskiego należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze , ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w związku z rozwiązaniem porozumienia z dnia 27.01.2012

Skip to content