Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego: Samochód osobowy marki Skoda Fabia Classic

BFA.2632.1.2015                                                                          Zielona Góra, dn. 21.05.2015 r.

Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego:
Samochód osobowy marki Skoda Fabia Classic

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 114, poz. 761), informuje, że posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Samochód osobowy marki Skoda Fabia Classic

  • nr rej. FZ 5388C,
  • rok produkcji: 2002,
  • przebieg: 319 992 km,
  • pojemność silnika: 1397 cm3,
  • ubezpieczenie OC ważne do: 31.07.2015 r.,
  • stan techniczny: przegląd techniczny ważny do dnia 11.08.2015 r., ze względu na długotrwałą eksploatację pojazdu wskazana odrębna diagnostyka, dodatkowe informacje: samochód posiada instalację gazową.

W związku z powyższym WUOZ w Zielonej Górze ww. składnik majątku przeznacza do nieodpłatnego przekazania bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zgodnie z § 38 rozporządzenia lub dokonania darowizny zgodnie z § 39 rozporządzenia.
Jednostki i podmioty zainteresowane, przejęciem pojazdu w drodze nieodpłatnego przekazania lub darowizny, które spełniają warunki wymienione w § 38 lub § 39 rozporządzenia, mogą składać pisemne wnioski w terminie do dnia 10.06.2015 r. na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65 – 063 Zielona Góra z dopiskiem: „wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego” lub „wniosek o dokonanie darowizny składnika majątku ruchomego”.
Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 4 rozporządzenia.
Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu: (68) 324 73 90, (68) 324 74 11

Skip to content