Uprzejmie informujemy, iż Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatrzył, złożone w terminie do 30 czerwca 2018 r., wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, przeprowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Zielona Góra, dn. 04.09.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpatrzył, złożone w terminie do 30 czerwca 2018 r., wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, przeprowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Podział środków zostanie dokonany jednak z opóźnieniem, ze względu na konieczność oczekiwania na zwrot przyznanych wcześniej dotacji na prace planowane, co zwiększy pulę w prowadzonym obecnie naborze wniosków.

Skip to content