Obwieszczenia i zawiadomienia 2022

ZA-G.5161.1.125.2022 – obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych przy budowie obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22, zlokalizowanych na terenie działek nr ewid.: 276/25, 276/26, 277/4, 256/144, 293/18, 257/7, 290/2, 288/57, 288/60, 287/4, 286/98, 283/2, 282/45, 279/2, 278/168, 278/162, 278/164, 278/173, 278/158, 278/177, 278/179 – obręb Brzoza; 1/138, 1/146, 1/148, 1/150, 1/143, 1/140, 3/2, 6/4, 5/150, 7/72, 296/2, 21/29, 21/31, 21/15, 21/23, 183/1, 21/19, 21/20, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1 – obręb Licheń, gmina Strzelce Krajeńskie

Skip to content