Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o efektywności energetycznej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, realizując swoje zadania, stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy o efektywności energetycznej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, realizując swoje zadania, stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  1.  nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  2. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt12, albo ich modernizacja;
Skip to content