Prowadzone rejestry

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków prowadzone są następujące rejestry:
rejestr zabytków nieruchomych

  • rejestr zabytków ruchomych
  • rejestr zabytkowych cmentarzy
  • ewidencja konserwatorska
  • rejestr zabytków archeologicznych 
Skip to content