Zarządzenia WEZ 2023

Zarządzenie nr 2/2023[WEZ] z dnia 21 lutego 2023 roku Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze i Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie §9 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego

Skip to content