Status prawny

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze funkcjonuje w ramach administracji zespolonej w Urzędzie Wojewódzkim co regulują przepisy Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 2 czerwca 2023 roku oraz 20 lipca 2023 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Skip to content