Status prawny

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze funkcjonuje w ramach administracji zespolonej w Urzędzie Wojewódzkim co regulują przepisy Zarządzenia Nr 213 Wojewody Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Skip to content