Rozstrzygnięcia naboru wniosków o dotacje na prace przy zabytkach

Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 –Ochrona ikonserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2020-prace wykonane w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dotację

Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 –Ochrona ikonserwacja zabytków do realizacji

Skip to content