Organy i osoby sprawujące funkcje

Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jest

dr Barbara Bielinis-Kopeć 

Barbara Bielinis-Kopeć, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego na Politechnice Wrocławskiej, w 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowo związana z Zieloną Górą, od 2005 roku pełni funkcję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Jest autorką książki o zabytkach Zielonej Góry oraz artykułu w publikacji polsko-niemieckiej „Henry van de Velde w Polsce”. Pod jej redakcją ukazują się od 2005 roku „Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, które przybliżają lubuskie zabytki oraz problematykę ich ochrony. Pod jej redakcją ukazała się również książka „Zamki, dwory i pałace woj. lubuskiego”. Autorka licznych artykułów publikowanych w „Ochronie zabytków”, „Spotkaniach z zabytkami”, „Zabytkach” oraz lokalnych czasopismach społeczno-kulturalnych.

Skip to content