Powiat nowosolski – przekazanie kompetencji LWKZ (15.08.2012)

Powiat nowosolski – przekazanie kompetencji LWKZ (15.08.2012)

W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Powiat Nowosolski uprzejmie informujemy, że z dniem 15.08.2012 roku wnioski z terenu powiatu nowosolskiego dotyczące zabytków i terenów objętych ochroną konserwatorską, z wyłączeniem:

 • zabytków ruchomych,
 • terenu zespołu urbanistycznego miasta Kożuchów w granicach murów obronnych, z wyjątkiem realizacji zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • zabytków nieruchomych wskazanych w tabeli poniżej,
 • zabytków nieruchomych sakralnych wraz z integralnie związanym z nimi otoczeniem oraz zabytków, które w przeszłości pełniły funkcje sakralne,
 • zabytków nieruchomych tworzących zespoły rezydencjonalne i ich pozostałości (zamki, dwory, pałace, parki, folwarki),
 • wiatraków,
 • ratuszy i obwarowań miejskich,
 • badań archeologicznych,
 • pozwoleń na zbycie zabytków,
 • spraw dotyczących rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także wydawania zaświadczeń i decyzji administracyjnych w tym zakresie, w tym również w sprawach związanych ze sprzedażą zabytków,
 • inwestycji własnych Powiatu Nowosolskiego,
 • zabytków stanowiących mienie Powiatu Nowosolskiego, z wyjątkiem wydawania decyzji,
 • postanowień i opinii na wniosek wspólnot mieszkaniowych, do których należy m.in. Powiat Nowosolski,
 • opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych na potrzeby gmin z terenu Powiatu Nowosolskiego, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

należy składać do Powiatowego Konserwatora Zabytków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól

Wykaz zabytków nieruchomych wyłączonych z właściwości Powiatowego Konserwatora Zabytków w Nowej Soli do pobrania: wykaz_zabytkow_Nowa_Sol.pdf

Skip to content