Majątek

Majątek Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
 
   
Stan na dzień 31.12.2022 r.
 
   
Grupa
Zakres
Wartość brutto w PLN
Grupa wg KŚT 1
Budynki i lokale
460 557,79
Grupa wg KŚT 3
Kotły i maszyny energetyczne
17831,26
Grupa wg KŚT 4
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
137 279,31
Grupa wg KŚT 6
Urządzenia techniczne
9 588,86
Grupa wg KŚT 7
Środki transportu
289 355,99
Grupa wg KŚT 8
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
1 119 014,28
 
Grunty
23 508,00
 
Wartości niematerialne i prawne
7 956,70
   
 
Wartość ogółem
2 065 092,19
Skip to content