Rok: 2022

Zarządzenie nr 15/2022 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 października 2022 r. w sprawie priorytetów przyjętych w realizacji zadań w ramach ochrony zabytków w województwie lubuskim w latach 2023-2024 związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zielona Góra, 24.10.2022 r. Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 1, pkt.2 i pkt.

Skip to content