RZD-G.5140.27.2022 – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56), w związku z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – ruin mostu drogowego zlokalizowanego w miejscowości Kłopot, w gminie Cybinka, w powiecie słubickim, na działkach geodezyjnych oznaczonych numerami 256, 576/9, 576/10, 250 w obrębie 0003 Kłopot.

Skip to content