Podział środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2019

Podział środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2019

Podzial srodkow budzetowych ujetych w Dziale 921 Rozdzial 92120-2019

Skip to content