Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 –Ochrona i konserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2022

Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 –Ochrona i konserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2022

Skip to content