Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 –Ochrona ikonserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2021

Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 –Ochrona ikonserwacja zabytków do realizacji w ramach dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w roku 2021

Projekt podziału środków budżetowych ujętych w Dziale 921 Rozdział 92120 – 2021

Skip to content