RZD.5133.123.2022 – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

  Lp.      Obiekt  Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1schron bojowy PZ.W.646, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty)SkąpeRokitnicaw terenie leśnym, około 1200m na wschód od miejscowości Rokitnica233/1
Skip to content