RZD.5133.99.2022[3] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

  lp.  Nazwa obiektu    Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki  
1szpaler dębowy  LubskoChocimekdroga gminna202
2szpaler topól  LubskoDąbrowa Grabków  droga powiatowa 1129F235
3aleja lipowa  LubskoGrabkówdroga powiatowa 1129F, droga gminna  262/1, 237/4
4aleja lipowo kasztanowcowa  LubskoLubskoul. 3 Maja-Kilińskiego – Kilińskiego115/1
5aleja lipowa  LubskoLubskoul. Bohaterów, droga powiatowa nr 3201F  361/2, 289/5, 229
6aleja lipowa  LubskoLubskoul. Gliniana – ul. 1 Maja66
7promenada nad kanałem  LubskoLubskoul. Grunwaldzka243
8promenada nad kanałem – kasztanowce  LubskoLubskoul. Konopnickiej224/1
9aleja lipowa  LubskoLubskoul. Przemysłowa  60, 205/8
10aleja lipowa  LubskoLubskoul. Transportowa221/1
11promenada nad kanałem  LubskoLubskoul. Romualda Traugutta, Konopnickiej224/1
12aleja głogów  LubskoLubskoul. Warszawska2
13aleja jaworowo-lipowa  LubskoLutoldroga powiatowa 1128F  506, 873
14szpaler dębów szypułkowych  LubskoLutoldroga powiatowa 1129F  507, 252/1
15aleja dębów  LubskoMałowicedroga gminna  85, 23/2, 23/1, 25/1
16aleja lipowa  LubskoMierkówdroga gminna255/1
17szpaler dębowy  LubskoMokradroga wewnętrzna82/2
18aleja topolowa  LubskoMokra Chocimek  droga powiatowa 1127F  92, 187/1, 244, 187/2
19aleja lipowa  LubskoOsiekdroga gminna, posesja pałacu  177/1, 97/3
20aleja lipowa  LubskoOsiekdroga gminna177/1
21aleja lipowa  LubskoRaszyndroga powiatowa 1130F254/2
22aleja jesionowo-topolowa  LubskoRaszyn Lubskodroga powiatowa 1130F291
23aleja topól  LubskoStara Woda Mokradroga powiatowa 1127F213
24aleja drzew  LubskoTuchola Żarskadroga gminna bez numeru295/1
25aleja lipowo-jesionowa  LubskoTuchola Żarskadroga gminna63/2
26aleja lipowa  LubskoTuchola Żarskadroga gminna34/67
27aleja lipowa  LubskoTuchola Żarskadroga gminna297
28aleja dębowa  LubskoTymienicedroga gminna97/2
29aleja lipowa  LubskoZiębikowodroga gminna90
Skip to content