ZAWIADOMIENIE w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku

Zielona Góra, 07.06.2021

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW                      
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl; e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /WUOZZG/skrytka
RZD.5133.98.2021[3]

ZAWIADOMIENIE
w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków
karty ewidencyjnej zabytku

    Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r., poz. 56 t.j.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków zarządzeniem z dnia 07.06.2021 r karty ewidencyjnej zabytku –  zespołu linii kolejowej Zielona Góra-Żary nr 370, miejscowości: Zielona Góra, Buchałów, Letnica, Koźla Kożuchowska, Bogaczów, Nowogród Bobrzański, Dąbrowiec, Bieniów Górny, Bieniów, Lubanice, Grabik, Żary, gminy: Zielona Góra, Świdnica, Nowogród Bobrzański, gmina o statusie wiejskim Żary, gmina o statusie miejskim Żary, powiaty: zielonogórski, żarski, Zielona Góra.

Leave a Reply

Skip to content