ZAWIADOMIENIE w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku

Zielona Góra, 07.06.2021

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW                      
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl; e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /WUOZZG/skrytka
RZD.5133.97.2021[3]

ZAWIADOMIENIE
w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków
karty ewidencyjnej zabytku

    Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r., poz. 56 t.j.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków zarządzeniem z dnia 07.06.2021 r karty ewidencyjnej zabytku –  zespołu linii kolejowej Zbąszynek-Gorzów Wlkp. nr 367, miejscowości: Zbąszynek, Dąbrówka Wlkp., Chociszewo Rogoziniec, Lutol Suchy, Panowice, Bukowiec Międzyrzecki, Międzyrzecz, Głębokie Międzyrzeckie, Popowo Skwierzyńskie, Skwierzyna, Rakowo, Trzebiszewo, Brzozowiec Gorzowski, Deszczno, Gorzów Wlkp. Karnin, Gorzów Wlkp. Zieleniec, Gorzów Wlkp. Zamoście, Gorzów Wlkp, gminy: Zbąszynek, Trzciel, Międzyrzecz, Bledzew, Skwierzyna, Deszczno, Gorzów Wlkp., powiaty: świebodziński, międzyrzecki, gorzowski, Gorzów Wlkp.

Leave a Reply

Skip to content