ZAWIADOMIENIE w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW                       Zielona Góra, 07.06.2021
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl; e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /WUOZZG/skrytka
RZD.5133.96.2021[3]

ZAWIADOMIENIE
w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków
karty ewidencyjnej zabytku

    Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021 r., poz. 56 t.j.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 t.j.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków zarządzeniem z dnia 07.06.2021 r karty ewidencyjnej zabytku –  zespołu linii kolejowej Międzyrzecz-Toporów nr 375, miejscowości: Międzyrzecz, Nietoperek, Kaława, Gościkowo, Staropole, Sieniawa Lubuska, Łagów, Gronów, Toporów, gminy: Świebodzin, Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, powiaty: świebodziński, międzyrzecki.

Leave a Reply

Skip to content