Dzień: 2020-06-01

Z A W I A D O M I E N I E w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku, parku przy willi w m. Łochowice, gm. Krosno Odrzańskie, pow. krośnieński

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                            Zielona Góra, 1.06.2020 r. KONSERWATOR ZABYTKÓW Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Kopernika 1

Skip to content