Zarządzenie nr 14/2011

LWKZ.110.14.2011

Zarządzenie nr 14/2011
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Zielonej Górze
z dnia 19 października 2011
zmieniające zarządzenie nr 12/2010 z dnia 02 kwietnia 2010 r.
w sprawie powołania do wspólnej Komisji Dyscyplinarnej przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 12/2010 z dnia 02 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania wspólnej Komisji Dyscyplinarnej przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:
„Powołuje się do wspólnej Komisji Dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. czterech przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków:
1. Annę Banaś,
2. Maję Błażejewską,
3. Błażeja Skazińskiego,
4. Anetę Paciorek.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Leave a Reply

Skip to content