INFORMACJA – INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 19, poz.177 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “Roboty budowlane związane z zabezpieczeniem zabytkowej wieży mieszkalnej zlokalizowanej na działce ew. nr 988/1 przy ul. Zamkowej w Trzebielu” informuję, że w dniu 11.09.2006r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawarł umowę z Panem Marcinem Furtakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.W.Lapis, z siedzibą: Bożnów 30 a, 68-100 Żagań dotyczącą wykonania ww. zamówienia.

Leave a Reply

Skip to content