Dzień: 2023-07-24

ZN.5142.82.2023 [mLubs] – w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającejna budowie budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 332 położonej przy ul. Krakowskie Przedmieście obręb 0002 w miejscowości Lubsko oraz na działce o nr ewid. 330/2 położonej przy ul. Gdańskiej obręb 0002 w miejscowości Lubsko.

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt  4, art. 6 ust.1 lit.

ZN.5142.83.2023 [mLubs] – w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 332 obręb 0002 przy ul. Krakowskie Przedmieście w miejscowości Lubsko oraz na działkach o nr ewid. 329/5, 329/4, 104 obręb 0002 przy ul. Gdańskiej w miejscowości Lubsko.

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit.

Skip to content