RZD.5133.4.2022[2] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

Lp.ObiektGminaMiejscowośćAdresNr działki
1kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaWiechliceprzy drodze powiatowej 1056F212/2
2kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaWiechliceprzy drodze powiatowej 1056F212/2
3kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaWiechliceprzy drodze powiatowej 1056F212/2
4kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaWiechliceprzy skrzyżowaniu dróg 1056F i 1039F212/2
5kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaWiechliceprzy skrzyżowaniu dróg powiatowych 1056F i 1039F212/2
6kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaWiechliceprzy skrzyżowaniu drogi powiatowej 1039F z drogą gminną 005925F25/3
Skip to content