RZD.5133.5.2022[1] – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust.
2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

  Lp.      Obiekt  Gmina  Miejscowość  Adres  Nr działki
1kamienny znak drogowy/ znak miejscowościSzprotawaWiechliceWiechlice 45b, 67- 300 Szprotawa20/15
Skip to content