RZD.5133.3.2022[1] – zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 56) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków następującej karty ewidencyjnej zabytku:

Lp.ObiektGminaMiejscowośćAdresNr działki
1kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaCieszówprzy skrzyżowaniu dróg gminnych  005925F i 005903F180/2
2kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaCieszówprzy skrzyżowaniu dróg gminnych 005925F i 005903F180/2
3kamienny znak drogowy/drogowskazSzprotawaCieszówprzy drodze gminnej 005929F i przy posesji Cieszów 23193
4kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaHenrykówprzy drodze gminnej  005925F i przy posesji nr 70A126
5kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaHenrykówprzy drodze gminnej nr 005925F przy posesji nr 28126
6kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaHenrykówobręb Henryków, nr działki 303303
7kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaNowa Koperniaobręb Nowa Kopernia, nr działki 535535
8kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaNowa Koperniaobręb Nowa Kopernia, nr działki 535535
9kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaSiecieborzyceprzy posesji Siecieborzyce 143220/1
10kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaSzprotawkaprzy drodze gminnej 005925F382
11kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaWiechlicew pasie drogi gminnej 005925F241/1
12kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaWiechlicew pasie drogi gminnej 005925F181/4
13kamienny znak drogowy/ drogowskazSzprotawaWiechliceprzy drodze gminnej  005925F208/1
Skip to content