RZD.5133.18.2023[3] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

Lp.MiejscowośćGminaObiektAdres
1Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (piaskownik typu Essen relikty – widok od wschodu)ul. Foluszowa – dz. nr 48
2Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (przelew od koryta doprowadzającego ścieki – widok na komorę odstojnika wód deszczowych)ul. Foluszowa – dz. nr 48
3Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (komora spadowa przelewu burzowegoul. Foluszowa – dz. nr 48
4Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (koryto doprowadzające ścieki na kraty wraz z przelewem burzowym po prawej stronieul. Foluszowa – dz. nr 48
5Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (północna komora odstojnika wód deszczowych z przelewem)ul. Foluszowa – dz. nr 48
6Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (południowa komora odstojnika wód deszczowych)ul. Foluszowa – dz. nr 48
7Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (środek pomieszczenia technicznego przylegającego do wydzielonej komory fermentacyjnej)ul. Foluszowa – dz. nr 48
8Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (pomieszczenie techniczne przylegające do wydzielonej komory fermentacyjnej, widok od strony wschodniej)ul. Foluszowa – dz. nr 48
9Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (relikty obmurza przy zbiorniku gazu)ul. Foluszowa – dz. nr 48
10Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (kanał rozdzielający obie komory odstojnika wód deszczowych)ul. Foluszowa – dz. nr 48
11Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (piaskownik typu Essen relikty – wylot na osadnik Dorra)ul. Foluszowa – dz. nr 48
12Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (naroże komory odstojnika wód deszczowych wraz ze schodami na pomost obiegowy odstojnika od strony północno-wschodniej)ul. Foluszowa – dz. nr 48
13Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (osadnik Dorra relikty obmurza)ul. Foluszowa – dz. nr 48
14Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (osadnik Dorra)ul. Foluszowa – dz. nr 48
15Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (wydzielona komora fermentacyjna – WKF wraz z przyłączonym pomieszczeniem technicznym widok od północ)ul. Foluszowa – dz. nr 48
16Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (wydzielona komora fermentacyjna – WKF od południa)ul. Foluszowa – dz. nr 48
17Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (wydzielona komora fermentacyjna – WKF od północnego zachodu)ul. Foluszowa – dz. nr 48
18Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków przy ul. Foluszowej w Zielonej Górzeul. Foluszowa – dz. nr 48
Skip to content