RZD.5133.11.2023[4] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

Lp.Miejscowość:Gmina:Obiekt:Adres:Nr działki:
1KozówGubinaleja jabłoniowawyjazd w kierunku Luboszyc, droga powiatowa 1137F59
2GubinGubinaleja lipowaul. H. Kołłątaja, droga gminna 101023F262
3GubinGubinaleja lipowaul. Miodowa, drogowa powiatowa 2615F50, 51
4GubinGubinaleja platanowaul. Platanowa, ul. Rycerska, droga powiatowa 1153F357, 372/1
5GubinGubinaleja lipowaul. Śląska, droga wojewódzka 285271,411
6Koperno – CzarnowiceGubinaleja jabłoniowadroga powiatowa 1136F104, 396/2, 94
7Drzeńsk MałyGubinaleja lipowafragment głównej drogi we wsi, droga powiatowa 1154F113
8Drzeńsk MałyGubinaleja lipowawyjazd od strony Jaromirowic, droga powiatowa 1154F113
Skip to content