RZD.5133.10.2023[4] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

Lp.Miejscowość:Gmina:Obiekt:Adres:Nr działki:
1SulechówSulechówaleja lipowaul. Okrężna, droga wojewódzka 278, droga gminna 103230F185, 172, 153, 158, 155
2SulechówSulechówszpaler platanowyul. M. Curie-Skłodowskiej, droga gminna 103242F385
3SulechówSulechówaleja lipowaul. Koszarowa, droga gminna 103217F499/3
4KijeSulechówaleja lipowadroga na pn. z osady Łochowo, teren leśny17/10
5KarczynSulechówaleja robiniowadroga leśna w kierunku Smardzewa, droga powiatowa 1204F9/2
6KalskSulechówaleja lipowana osi pałac – cmentarz rodowy1/62, 1/65, 1/66, 1/63, 1/23
7Górzykowo – Nowy ŚwiatSulechówaleja lipowadroga gminna8/8, 276, 30, 8/8
8Buków-KrężołySulechówaleja lipowo-klonowadroga powiatowa 1201F278, 279,280, 7, 73, 236/1, 94
9Łęgowo-SulechówSulechówaleja lipowo-klonowadroga powiatowa 1204F10/1, 23
10Mozów-SulechówSulechówaleja lipowadroga wojewódzka 278247, 4, 703/4, 341/2, 159/5
11ObłotneSulechówaleja lipowadroga gminna 005503F232, 251
12Brzezie k. SulechowaSulechówaleja lipowaul. S. Lema, ul. J. Słowackiego, droga gminna 005506F251/3, 251/4, 251/5
13BrodySulechówaleja klonowo-lipowaul. Czerwieńska, droga wojewódzka 2801005/4, 1026
14BukówSulechówaleja lipowawyjazd w kierunku Smardzewa, droga powiatowa 1201F278
15PomorskoSulechówaleja lipowo-kasztanowcowaul. B. Chrobrego, droga wojewódzka 281611/1
16SulechówSulechówaleja lipowacmentarz, ul. Nowa72/1
17Mozów-PomorskoSulechówaleja lipowadroga wojewódzka 278159/4, 159/3
18Pomorsko-MozówSulechówaleja jesionowadroga wojewódzka 278595/15
19GłoguszSulechówaleja klonowaosada Głogusz, droga gminna 004806F230
Skip to content