RZD.5133.9.2023[4] – zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem w związku z art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych następujących zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków:

Lp.Miejscowość:Gmina:Obiekt:Adres:Nr działki:
1Zielona GóraZielona Góraszpaler dębowyKrępa-Zawada, droga powiatowa 1176761/4, 621/5
2Zielona GóraZielona Góraaleja lipowaNowy Kisielin-Stary Kisielin, droga wojewódzka nr 279, droga gminna 007260F620/1, 620/5, 258/1
3Zielona GóraZielona Góraaleja dębowaZatonie, droga na pn. od dawnego folwarku Marzęcin, droga lokalna383/14, 381/5
4Zielona GóraZielona Góraaleja lipowaul. Zatonie-Zielonogórska, droga wojewódzka nr 283372, 550/1
5Zielona GóraZielona Góraaleja lipowo-dębowo-klonowaZatonie, przedłużenie ul. Młyńskiej, droga gminna wewn., działki prywatne369, 371/1, 371/2
Skip to content