OBWIESZCZENIE – decyzja w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem rejestru L-881/A

OBWIESZCZENIE

DECYZJA

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 06.05.2022 r.

w sprawie wpisania

do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem rejestruL-881/A następujących zabytków nieruchomych:

  1. pole Bitwy pod Kijami, która rozegrała się 25 lipca 1759 roku na terenie dzisiejszych miejscowości Pałck, gmina Skąpe, powiat świebodziński oraz Głogusz, gmina Sulechów, powiat zielonogórski;
  2. pomnik upamiętniający Bitwę pod Kijami wraz z otaczającym go terenem zlokalizowany w granicach działek o numerach ewidencyjnych 194/4 i 353 w obrębie 0008 Pałck, gmina Skąpe, powiat świebodziński.

Skan decyzji w sprawie wpisania do rej. zabytków pod nr L-881/A – plik pdf do pobrania

Skan załącznika do decyzji  w sprawie wpisania do rej. zabytków pod nr L-881/A – plik pdf do pobrania

Skip to content