O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl

RZD.5130.47. 2014[18]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU DOWODU W POSTACI OGLĘDZIN, W ZWIĄZKU Z PROWADZONYM Z URZĘDU POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK

      Działając na podstawie art. 10, art. 50, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 85 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23, t. j.), w związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o oględzinach zabytku, które odbędą się w dniu 14.07.2016 r. o godz. 10:00, a które mają na celu zweryfikowanie granic ochrony prawnej historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek. Spotkanie odbędzie się przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Zbąszynek przy ul. Rynek 1 w Zbąszynku. Osoby zainteresowane, proszone są o udział w oględzinach.

     Jednocześnie, stosownie do treści art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze, zawiadamia, że ze względu na konieczność przeprowadzenia dowodu w postaci oględzin oraz umożliwienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 14.08.2016 r.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek,
2. Mieszkańcy miejscowości Zbąszynek w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.
a/a (5481, 10378, 10059, 4562) Opracowała: K. Idryjan, 30.06.2016 r.

Skip to content