OGŁOSZENIE

Zielona Góra, dnia 09.06.2021 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2021 r. zostały przyznane 3 dotacje na łączną kwotę 36 690 zł:

  • oferta nr 3 złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T – zadanie: „W sieci wschowskich zabytków” /strona internetowa/ – 6 190 zł;
  • oferta nr 4 złożona przez Fundację Archeologiczną ARCHEO – zadanie: „Ratunkowe badania archeologiczne na terenie dawnego zamku piastowskiego w Szprotawie z zadokumentowaniem reliktów architektury w obszarze nielegalnie wykonanych wykopów” – 10 000 zł;
  • oferta nr 5 złożona przez Fundację Archeologiczną zs. w Zielonej Górze – zadanie: „Badania archeologiczno -architektoniczne we wnętrzu kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim” – 20 500 zł

Pozostałe dwie oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Leave a Reply

Skip to content