Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych i nieruchomych z terenu województwa lubuskiego


Załącznik
do Zarządzenia Nr 37/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków archeologicznych i nieruchomych
z terenu województwa lubuskiego

    1. karta ewidencyjna zabytku – AZP (66-11/133) cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej na dz. nr ewid. 576, 577, 581, 582 w miejscowości Bieniów, gm. Żary, pow. żarski;
    2. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (66-11/134) cmentarzysko kurhanowe na dz. nr ewid. 585 w miejscowości Bieniów, gm. Żary, pow. żarski;
    3. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (66-10/18) cmentarzysko kurhanowe na dz. nr ewid. 552, 553, 554 w miejscowości Biedrzychowice Dolne, gm. Żary, pow. żarski;
    4. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (66-10/19) cmentarzysko kurhanowe na dz. nr ewid. 564 w miejscowości Biedrzychowice Dolne, gm. Żary, pow. żarski;
    5. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (66-17/93) grodzisko, ruiny zamku na dz. nr ewid. 946, 603/5, 828/1 w miejscowości Siedlisko, gm. Siedlisko, pow. nowosolski;
    6. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (65-17/25) wał ziemny na dz. nr ewid. 1007, 1009 w miejscowości Siedlisko, gm. Siedlisko, pow. nowosolski;
    7. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (61-14/10) ślad osadniczy na dz. nr ewid. 88
w miejscowości Zielona Góra Krępa, gm. Zielona Góra, pow. grodzki;
    8. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (63-14/34) cmentarzysko kurhanowe na dz. nr ewid. 306/3, 313/12 w miejscowości Zielona Góra Drzonków, gm. Zielona Góra, pow. grodzki;
    9. karty ewidencyjnej zabytku – AZP (64-13/45) miejsce po dworze na dz. nr ewid. 99/3, 99/2 w miejscowości Zielona Góra Jeleniów, gm. Zielona Góra, pow. grodzki;
    10. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei wielogatunkowej na dz. nr ewid. 375/8 w miejscowości Zielona Góra Zatonie, gm. Zielona Góra, pow. grodzki;
    11. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei lipowej na dz. nr ewid. 380
w miejscowości Zielona Góra Zatonie, gm. Zielona Góra, pow. grodzki;
    12. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei kasztanowcowej na dz. nr ewid. 521 w miejscowościach Przytok-Rajewo, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    13. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei lipowej na dz. nr ewid. 31/1, 93/21 w miejscowości Wielobłota, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    14. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei lipowej na dz. nr ewid. 143/1, 144
w miejscowości Zabór, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    15. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei klonowej na dz. nr ewid. 143/1
w miejscowości Zabór, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    16. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei lipowej na dz. nr ewid. 146
w miejscowości Zabór, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    17. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – szpaleru dębowego na dz. nr ewid. 180 w miejscowości Zabór, gm. Zabór, pow. zielonogórski;
    18. karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego – alei dębowej na dz. nr ewid. 580
w miejscowości Zabór, gm. Zabór, pow. zielonogórski.

Skip to content