Z A W I A D O M I E N I E O WYŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU Z WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW                    Gorzów Wlkp. 26.10.2020 r.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 7200 521, fax  95 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@lwkz.pl

RZD-G.5140.9.2020

Z A W I A D O M I E N I E
O WYŁĄCZENIU KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
Z WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.),
w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wyłączeniu z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – chałupy zlokalizowanej przy ul. Sportowej 20, obecnie ul. Sportowej 13,
na działce nr ewid. 261 w miejscowości Lubno, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski.

Skip to content