Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Załącznik
do Zarządzenia Nr 36/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

  1. Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – domu mieszkalnego zlokalizowanego pod numerem 47, na działce nr ewid. 117/1, w miejscowości Templewo, gmina Bledzew, powiat międzyrzecki;
  2. Karta ewidencyjna zabytku nieruchomego – chałupy zlokalizowanej przy
    ul. Sportowej 20, obecnie ul. Sportowej 13, na działce nr ewid. 261 w miejscowości Lubno, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski.
Skip to content