Dzień: 2020-05-05

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego opracowanego dla m. Sulechów, gm. Sulechów, pow. zielonogórski

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                             Zielona Góra, 05.05.2020 KONSERWATOR ZABYTKÓW Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Kopernika 1 65-063

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego opracowanego dla m. Jasień, gm. Jasień, pow. żarski

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                             Zielona Góra, 05.05.2020 KONSERWATOR ZABYTKÓW Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ul. Kopernika 1 65-063

Skip to content