ZARZĄDZENIE NR 7/2019

LWKZ.110.7.2019


ZARZĄDZENIE NR 7/2019
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Zarządzenie nr 7

Skip to content