ZARZĄDZENIE NR 8/2019

LWKZ.110.8.2019

ZARZĄDZENIE NR 8/2019
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Zarządzenie nr 8

Skip to content