Zarządzenie nr 4/2019 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

LWKZ.110.4.2019


Zarządzenie nr 4/2019

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie priorytetów przyjętych w realizacji zadań w ramach ochrony zabytków w województwie lubuskim w latach 2019-2022 związanych z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zarządzenie nr 4

Skip to content