LWKZ.110.15.2017 ZARZĄDZENIE Nr 15/2018

LWKZ.110.15.2017

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Zarządzenie 15

Skip to content