LWKZ.110.16.2018 ZARZĄDZENIE NR 16/2018

LWKZ.110.16.2018

ZARZĄDZENIE NR 16/2018
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Zarządzenie 16

Skip to content