Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje

Zielona Góra, dnia 27.04.2018 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego, zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w 2018 r. zostało przyznanych 7 dotacji na łączną kwotę 40 000 zł:
• oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: Sesja naukowa “Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej” (Lasocin, Dziadoszyce, Drwalewice i Bielice) wraz z wydaniem publikacji – 5 000 zł;
• oferta złożona przez Fundacja Pałac Bojadła zadanie: Druga edycja wystawy „Rezydencje środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy” – 4 000 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T. – zadanie: Wędrowanie wśród zabytków ziemi wschowskiej (wydruk folderów i materiałów promujących zabytki i historię ziemi wschowskiej, konkursy plastyczno – fotograficzne, spacery, „jurta odkrywców” dla dzieci, etc..)–  5 500 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K. – zadanie: „Jazz w pałacach, dworach i …”– 9 000 zł
• oferta złożona przez Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – zadanie: Festiwal muzyki Fryderyka Chopina w Sulechowie. Nowe życie dawnego zboru kalwińskiego i zamku w Sulechowie – Wydanie publikacji albumowej prezentującej dawny Zbór Kalwiński i Zamek w Sulechowie jako kompleks kulturalny ważny dla regionu przez pryzmat Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina – 3 000 zł
• oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze – Seminarium – Zabytek „Instrukcja obsługi” – 3 500 zł
• oferta złożona przez Fundacja muzyki dawnej „Canor” – Cykl koncertowy „Przedsionek Raju” edycja VII – 10 000 zł.

Pozostałe oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Skip to content