LWKZ.110.11.2018 ZARZĄDZENIE NR 11/2018

LWKZ.110.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 11/2018
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Zarządzenie 11

Skip to content