LWKZ.110.10.2018 ZARZĄDZENIE Nr 10/2018

LWKZ.110.10.2018

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 10.04.2018 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Zarządzenie 10

Skip to content