LWKZ.110.21.2014 ZARZĄDZENIE NR 21/2014

LWKZ.110.21.2014

ZARZĄDZENIE NR 21/2014
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 02.09.2014 r.

w sprawie powołania w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Komisji Dyscyplinarnej

Na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 60, poz. 493) oraz Porozumienia w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej wspólnej dla członków korpusu służby cywilnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25.08.2014 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się do wspólnej Komisji Dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim czterech przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków:
1) Alicję Dudę – Starszego inspektora ochrony zabytków,
2) Karolinę Idryjan – Inspektora ochrony zabytków,
3) Błażeja Skazińskiego – Kierownika Delegatury,
4) Teresę Witkowską – Starszego inspektora ochrony zabytków.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content