Z A W I A D O M I E N I E O ZAMIARZE WYŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU Z WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                           Gorzów Wlkp. 10.09.2020r. KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 75
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 7200 521, fax 95 7200 346
www.lwkz.pl; delegatura.gorzow@lwkz.pl

RZD-G.5140.3.2020

Z A W I A D O M I E N I E
O ZAMIARZE WYŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
Z WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dnia 26.05.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.), w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – domu mieszkalnego zlokalizowanego pod numerem 47, na działce nr ewid. 117/1,
w miejscowości Templewo, gmina Bledzew, powiat międzyrzecki.

Skip to content